Kolekar Nursing Home

Hospital Name
Kolekar Nursing Home
Hospital Address
N.G.Acharya Marg, Mukti Nagar, Ghatla Chembur, Near Neeldurg Hotel, Mumbai-400071
City
Mumbai
State
Maharashtra
PIN Code
400071
Country
India
Phone Number(s):
022-25202242
9664347374

Related Hospital Links

View Other Hospitals in Mumbai

View Other Hospitals in Maharashtra